Discipliner

Fægtning

Fægtning er den formentlig vanskeligste idræt at lære, idet den kræver uendeligt stor tålmodighed i begyndelsen, hvor man måske let opgiver, fordi man synes, at det går for langsomt fremad.

Men det er nødvendigt, at femkæmperen lærer, at alt skal gøres helt rigtigt, eller bliver resultaterne derefter. Fægtning kræver stort overblik, teknik, tålmodighed og meget andet. I sig selv en fantastisk idræt.

Fægtning er den eneste disciplin i Moderne Femkamp, hvor man har mulighed for at score points selv, samtidig med at man kan forhindre sine modstandere i at score.

Våbnet er kårde, som er et stødvåben. Alle møder alle, og det gælder i hver kamp om, at man træffer modstanderen, inden man selv bliver truffet. Der fægtes kun ét touche (én træffer). Hvis ingen har vundet, når kampen afbrydes efter 1 minut (effektiv kamptid), har begge femkæmperne tabt denne kamp.

Der bruges elektrisk markering af træffere. Hvis begge rammer hinanden på samme tid (coups-double) annulleres, og kampen fortsætter. 70 % sejre giver 250 points. Flere/færre sejre giver flere/færre points.

Eksempel:
32 deltagere = 31 kampe pr. femkæmper
22 sejre (= 70%) giver 250 points
1 sejr svarer til 7 points.

Læs: Regler for fægtning (på det internationale femkampforbunds hjemmeside).


Svømning

Svømning er også en slags nøgledisciplin, idet det er forbundet med store fordele at være svømmer, når man starter på Moderne Femkamp. Skal man først lære at svømme (hurtigt) på det tidspunkt, hvor man starter i den Moderne Femkamp, skal man bruge meget lang tid på denne ene ting. Derfor ser man som regel også, at mange Moderne Femkæmpere er tidligere konkurrencesvømmere.

Der svømmes 200 meter fri stil, og dermed menes, at man kan skifte svømmeart, så ofte man har lyst. I praksis vil det dog sige, at der svømmes crawl, som er den hurtigste svømmeart.

Point: Tiden 2.30:00 giver 350 points. For hvert 0,33 sekund bedre/dårligere tillægges/fradrages 1 points. Eksempel: Tiden 2.20,0 giver 280 point.

Læs: Regler for svømning (på det internationale femkampforbunds hjemmeside).


Ridning

Det handler om ridebanespringning. I moderne femkamp springer vi maksimalt klasse LA. Ungdom springer lavere klasser. Banen er 350-400 meter lang målt gennem midten af forhindringerne. På banen er opstillet 12 forhindringer, hvoraf én er et dobbeltspring og én er en trekombination, i alt maksimalt 15 spring.

Idealtempoet er 350 meter pr. minut svarende til 60 sekunder eller 1 minut for de 350 meter. Rides banen langsommere end denne tid, får femkæmperen fratrukket points for tidsfejl. Hvis der bruges mere end det dobbelte af idealtiden, elimineres femkæmperen fra ridningen og får nul points.

Pointfradrag finder også sted, hvis ekvipagen river forhindringer ned, hvis hesten er ulydig, eller hvis hest og/eller rytter styrter. For en helt fejlfri ridning gives 300 points. Alle fejl udregnes i points, som trækkes fra de 300 points. F.eks. 7 point ved nedrivning og 10 point ved refusering og styrt. (2. styrt = diskvalificering). For hvert  sekund over den fastsatte tid trækkes 1 point.

Forhindringerne er maximalt 120 cm høje i konkurrencer. Hvis hesten bliver redet rigtigt, vil den ikke have noget besvær med at klare forhindringerne. Linjeføringen (ruten mellem og over forhindringerne) er lagt således, at rytteren skal vise sine evner til at vælge den bedste vej gennem banen og over forhindringerne, så hesten ved femkæmperens hjælp får en chance for at klare banen fejlfrit.

I Moderne Femkamp lægges mere vægt på linjeføring end højden af springene. Man har dette fokus af hensyn til, at de lånte heste kapacitetsmæssigt skal have overskud og ikke bliver presset unødvendigt.

Hestene er ukendte for femkæmperne og fordeles ved lodtrækning. Femkæmperen får sin hest udleveret 20 minutter før start og har således kun disse 20 minutter til at kontrollere, at alt er i orden, til at varme hesten op, og til at finde ud af, hvordan netop denne hest skal rides.

Den gode rytter vil være i stand til at omstille sig til en næsten hvilken som helst hest. Forsøger man at ændre hesten efter sine egne kundskaber eller sit eget temperament, får man let et problem med at få hesten til at gå rigtigt, og så er éns points i fare.

Læs: Regler for ridning (på det internationale femkampforbunds hjemmeside).


Laser-Run (Combined Event)

Nyt i moderne femkamp er stævnernes afslutning, hvor skydning og løb er slået sammen i en kombineret disciplin, der minder som biathlon eller skiskydning, bare med pistol. Vi bruger den engelske betegnelse Laser-Run. Tidligere, før laser-skydningen, kaldte vi disciplinen Combined Event.

Til skydningen benyttes enten en luftpistol med kaliber på 4,5 mm eller elektronisk skydning med laser. Skydningen foregår på 10 meters afstand mod en målskive. Det gælder om at ramme centerpletten, der er 59,5 mm. Den skal rammes fem gange (med et ubegrænset antal skud). Så snart man har ramt fem gange, skal der løbes 800 meter i terræn. Dette gentages fire gange. Hvis man ikke rammer målet fem gange, må man først løbe når der er gået 50 sekunder. Unge på 16 år eller derunder skal skyde og løbe tre gange.

Point: De kombinerede discipliner giver 500 point, hvis de fire gennemløb gennemføres på 13.20 minutter. Hver sekund hurtigere eller langsommere er værd 1 point. Unge under 17 år får 500 point for at gennemføre tre gennemløb på 10.30 minutter.

Som sagt afsluttes en femkampkonkurrence med Combined Event/Laser-Run. Der anvendes jagtstart: Resultaterne efter fægtning, svømning og (eventuelt) ridning omregnes til starttider. Den med flest point er først på skydebanen, men kan sagtens blive overhalet af gode skytter og løbere, der starter senere. Den deltager, der kommer først over målstregen, er vinder af dagens femkamp.

Læs: 2014 regler for Combined Event eller 2017 regler for Laser-Run (på det internationale femkampforbunds hjemmeside).

Hvis Laser-Løb afvikles alene, har UIPM lavet nogle særlige regler, der især betyder ændringer for de alleryngste aldersklasser – således at alle uanset alder kan være med, nu skydningen er helt ufarlig.

Læs nyheder om Laser-Run på UIPMs hjemmeside.


Skydning (gml. regler)

Man kan stadig opleve stævner, hvor der kæmpes efter det “gamle” format med adskilt løb og skydning. Der anvendes 4,5 mm luftpistol eller elektronisk skydning. Præcisionskydning foregår på 10 meters afstand mod faste skiver. Der skydes 20 gældende skud. Skytten har 40 sek. til hvert skud, og der gives tid mellem skuddene til at lade. Der skal skiftes skive efter hvert skud. Skiven er inddelt i felter, hvoraf det midterste har en værdi på “10”, hvilket giver mulighed for at opnå maximalt 200 skivepoints.

172 skive points giver 250 femkamppoints, og 200 skivepoints giver 334 femkamppoints (+/- 3 pr. skivepoint). 89 var det laveste, man kan skyde, hvis man ville opnå femkamppoints, idet det giver 1 point.

Skydning er en idræt, hvor det viser sig, om man har styr på sine nerver. Det er vigtigt, at man er i god balance med sig selv og sine omgivelser, samt at man kan koncentrere sig om det, der foregår lige nu og her.

De gamle regler og pointtabeller for skydning gælder ikke længere, men man finde brugbare tabeller i regelsamlingen for Masters.


Løb (gml. regler)

Hvis løb er en adskilt disciplin løbes 3.000 meter i terræn. Vi anvender de ældre regler, hvor idealtiderne er forskellige for mænd og kvinder.

Damerne skal løbe på 11.20 minutter for at få 1.000 points. For hvert halve sekund bedre/dårligere tillægges/fradrages 2 femkamppoints. Eksempel: ?Tiden 11.00 minutter giver 1080 point.

Herrernes skal løbe på 10.00 minutter for at få 1.000 points. Et halvt sekund er to femkamppoint værd. Eksempel: ?10.10 min. giver 960 point.

Læs: Regler for løb. Desværre er tabellen ikke justeret for den nye pointgivning, hvor den gode præstation takseres med 250 point. Ikke 1000. Derfor skal alle point divideres med 4.


Læs mere om femkamp: