Kombineret-3-kamp

Hvad gør man, hvis man har lyst til at prøve sig selv af i mere end én sportsgren – men synes at det er lige voldsomt nok med de fem discipliner i Moderne Femkamp?

Hvis du allerede er fortrolig med én af disse discipliner: svømning, fægtning, ridning eller skydning, så udfordrer vi dig hermed: Prøv at tilføje vores kombinerede løbe/skyde-disciplin (combined event). Her skal du skyde med pistol mod fem målskiver, 10 meter væk – og derefter løbe 1.000 meter. Det gentager du tre gange. (De yngre aldersklasser nøjes med to omgange og måske den halve distance).

Løb + skydning + din favorit-disciplin kalder vi Kombineret-3-Kamp (K3K).

Ideen er, at den sport man allerede laver og måske er god til, gøres mere afvekslende og tillægges et yderligere konkurrencemoment. Vi har konstrueret kombinationer af fire discipliner samt den faste komponent: Den kombinerede skyde- og løbedisciplin. Man kan lave:

  • K3K-RIDNING
  • K3K-SVØMNING
  • K3K-FÆGTNING og
  • K3K-SKYDNING

Det har ikke før været muligt at konkurrere på basis af sin egen sport – via et pointsystem og én fælles, ’fremmed’ sport (Combined Event) – mod andre, der er baseret i en anden sport. Det er det nu blevet med denne model.

For alle deltagere vil der i begyndelsen være dele eller discipliner, man ikke er så god til, og det stiller på en måde alle lige.

Der tages udgangspunkt i de tre discipliner, der ikke har CE’s discipliner i sig. Men skytterne kan også være med – ved både at skyde præcisionskydning  (20 skud) og deltage som alle andre i Combined Event. Er man løber, vil det være nødvendigt at vælge mellem en af de fire K3K modeller.

Regler og point

DMF er ved at udarbejde særlige regler og pointtabeller for løbe/skydedisciplinen Combined Event, der er den gennemgående komponent i K3K. Man kan stille op på forskellige niveauer, der angiver sværhedsgraden i skydning. (Ingen aldersklasser). På den måde kan absolutte nybegyndere på skydebanen også være med.

Se Regler for Combined Event-delen af K3K. (Foreløbige).

Der findes to pointtabeller, alt efter hvilken løbedistance, man melder sig til:
CE – K3K – 500 m (Niveau 1, 3 og 5)
CE – K3K – 1.000 m (Niveau 3 og 5)

NYT: Det internationale femkampforbund (UIPM) har i oktober 2012 vedtaget en justering af den kombinerede skyde-løbe-disciplin, så der fremover skydes/løbes fire gange (mod i dag tre) og til gengæld løbes kun 800 meter (mod i dag 1000 m). Denne ændring vil formentlig betyde ændringer i CE-delen af K3K.

K3K-RID har tre klasser i ridekonkurrencen, hvor forhindringernes højde er henholdsvis lav, mellem og over 80 cm for øvede. De tre klasser giver forskelige max. point for fejlfri ridning. Se reglerne for ridning i K3K. Fradrag for fejl følger den almindelige point-tabel for femkampridning.

For fægtning, svømning og skydning under K3K gælder de normale regler, klasseindelinger og pointtabeller.


Læs mere om femkamp: