Referat: Repræsentantskabsmøde 2011

RepræsentantskabsmødeDiskussion om forbundsmesterskaberne 2011 – og en ny mand i bestyrelsen.

Danmarks Moderne Femkampforbund
Lørdag d. 30. april 2011, kl 14:00 – 16:00

Mødet afholdtes hos
Kresten Foged Revision
Frederiksgade 1
1265 København K

Klubber med valgret og repræsentanter:

 1. Big Brothers of Elsinore: 5 repræsentanter – repræsenteret
 2. Helsingør Moderne Femkamp: 2 repræsentanter – repræsenteret
 3. Hillerød Fægteklub: 5 repræsentanter – ikke repræsenteret
 4. Trekanten Moderne Femkamp: 2 repræsentanter – repræsenteret
 5. Vordingborg Moderne Femkamp: 4 repræsentanter – ikke repræsenteret, afbud
 6. Århus Moderne Femkamp: 1 repræsentant – ikke repræsenteret
 7. Hellerup Fægteklub: 5 repræsentanter – ikke repræsenteret
 8. Dansk Militæridrætsforbund DMI repræsenteret

Referat.

1. Valg af dirigent.
DMIs formand Erik Darre valgtes til dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning for 2010
Bestyrelsens beretning godkendtes

3.  Forelæggelse af regnskab for 2010
Regnskabet fremlagdes af den økonomiansvarlige og godkendtes af generalforsamlingen.

4.  Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2011
Budget for 2011 fremlagdes og tilpasninger i forhold til føring af stor anskaffelse og afskrivning af sammen blev foreslået og accepteret. Kontingent fastholdes som det er.

5.  Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.

6.  Valg af formand
Formanden var på valg og blev genvalgt.

7.  Valg af den øvrige bestyrelse (4 medlemmer)
Der vælges to medlemmer til bestyrelsen hvert år ifølge vedtægterne, og derudover formanden i ulige år.
Rasmus Bagger som var på valg trak sig fra bestyrelsen, grundet arbejdsbelastning fra egne aktiviteter. Rasmus forbliver kontaktperson for ridning og hestemateriale.
Erik Pock som var på valg blev genvalgt.
Jørn Steffensen udtrådte af bestyrelsen før mødet og efterlader en plads som eliteansvarlig.
Jim Høyer valgtes ind i bestyrelsen som nyt medlem.
En bestyrelsespost blev ikke besat. Den skal søges besat efterfølgende.

8.    Valg af 1-4 suppleanter til bestyrelsen
Suppleant Frederik Lemche er på valg. Jørn Steffensen og Frederik Lemche  valgtes som suppleanter til bestyrelsen.

9.     Valg af autoriseret – registreret revisor
DMF er tilknyttet DIFs revisionsordning via KPMG. Det vedtoges at forblive i denne ordning.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Frederik Lemche valgtes som intern revisor.

11. Eventuelt
Erik Pock (EP), som ikke kunne være til stede havde sendt email på dagen med forslag til diskussion under eventuelt.

 • Dato og sted for forbundsmesterskab blev godkendt.
 • Præmier samt potentiel vandrepræmie i forhold til efterskole aktiviteterne blev godkendt i princippet. Budget fastsættes senere.
 • T-shirts bedt om er leveret til EP.
 • Anmodning om IR pistoler til rådighed til træning for Masters deltagere i Master EM i september diskuteres når vi er tættere på tidspunktet.
 • Landsholddragter til Mastes hold: Ikke nehandlet. Diskuteres senere.
 • IR pistoler udlånt som anmodet.

Af nye ideer diskuteres tiltag i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer. DMI havde haft gode erfaringer med ’klubinvolveringsmøder’. Ideen kom på bordet i forbindelse med ordvalg i de nye foldere, hvor klubberne vil ha behov for yderligere forklaring af forbundets nye linie. DMF vil forsøge at sætte denne form for kontakt op.

Dette indlæg blev udgivet i Om MFD, Referat. Bogmærk permalinket.