UIPM-ledelsen taber laser-sag ved kongressen

RigaPå årets kongres den 6. november, i den Internationale Moderne Femkamp Union (UIPM) i Riga, Letland, var det vigtigste punkt, afstemningen om vedtagelse af brug af et elektronisk skydningssystem ved de olympiske lege i London i 2012. På grund af dårlig forberedelse blev sagen tabt på gulvet.

Da der ikke i løbet af OL-kvalifikationsperioden må foretages tekniske ændringer i kvalifikationsreglerne, var det derfor af afgørende betydning at få en afklaring af, om elektronisk skydning kunne startes den 1. januar 2011, hvilket er deadline for 2012-kvalifikationsperiodens begyndelse.

Af mange årsager opnåede forslaget ikke de 2/3 flertal der skulle til for gennemførelse af ændringen. På kongressen var der behov for opnåelse af 28 stemmer for forslaget, men udfaldet blev 24 for,  15 imod og dertil 2 afståelser.

Kongressen kunne dog enes om at implementere teknologien i junior og ungdom A og B klasserne fra og med 1. januar 2011.

Det fungerende alternativ

En funktionsdygtig og attraktiv løsning baseret på infrarød LED teknologi, var i princippet allerede klar i juni 2010, og den var den klare anbefaling fra specialistsiden i den nedsatte arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen leverede som lovet, da denne anbefaling faldt allerede i marts 2010, hvilket ville ha givet rigelig tid til at få systemet gennemtestet af alle interesserede. I stedet valgte ledelsen at gå enegang, ved at vælge et system som ikke på noget tidspunkt havde været i stand til at opfylde de stillede krav til bl.a. pålidelighed, reproducerbarhed og sikkerhed.

Af uransagelige årsager valgte topledelsen i UIPM derved at gå stik imod anbefalingen fra arbejdsgruppen (gruppen havde formanden for Danmarks Moderne Femkampforbund (DMF) som teknisk leder i elektroniske skydeløsninger).

Ledelsens foretrukne system indebærer en række problematiske teknisk og sikkerhedsmæssigt ikke afklarede forhold – forhold som har været påtalt siden arbejdets begyndelse i januar 2010 – men det afgørende i kongressens modstand var helt entydigt, at man bedømte det som værende alt for sent nu, kun lidt mere end 2 år før de næste olympiske lege. Den til rådighed værende tid siden midten af året 2010 havde således ikke været udnyttet optimalt.

Delegationernes dilemma

Delegationerne havde ikke haft mulighed for at gøre sig ordentlig bekendt med systemet, som i praksis kun har været i brug i konkurrence én gang, nemlig ved Ungdomslegene i Singapore i august 2010. Den tidligere planlagte anvendelse ved senior World Cup finalen i Moskva i juni 2010 måtte således aflyses, fordi det af ledelsen valgte system umiddelbart før, stadig ikke bestod testen.

Et for stort antal af delegationerne, støttet af deres atleter fastholdt derfor deres bedømmelse, at dette ville være et høj-risiko scenario.

Det bedste kompromis blev afvist

På trods af DMF formandens forsøg på kongressen at få UIPM toppen til at vælge et kompromis omkring den velfungerende infrarød-teknologi løsning, der kunne have været klar til tiden, valgte man at sætte hårdt mod hårdt og tabte derved altså denne meget vigtige sag på gulvet.

Ledelsens enegang viste sig derfor denne gang at give bagslag, og den bærer det fulde ansvar for denne sandsynligvis unødvendige negative afgørelse, der i princippet er højst problematisk i forhold til forventningerne til femkamp skydning i London i 2012.

Det må siges i sig selv at være usædvanligt at nedsætte en ekspertgruppe, for derefter at gå stik imod dens klare og utvetydige tekniske anbefaling, uden nogen form for teknisk begrundelse.

/ Benny

Dette indlæg blev udgivet i Elektronisk skydning, Internationalt - UIPM. Bogmærk permalinket.