Regler for CE-delen af K3K

Regler udarbejdet af Danmarks Moderne Femkampforbund (DMF), efteråret 2011.

Der konkurreres i fire klasser (niveauer), der ikke afhænger af alder, men af kunnen: Hvor godt man skyder, hvor langt og hvor hurtigt man løber. Niveauerne har navn efter, hvilken ring i skydeskiven, der giver point.

 1. For begynderniveauerne 1, 3 og 5 anvendes tilpassede pointtabeller, defineret af DMF.
 2. Niveau 7 svarer til en normal Combined Event og en normal pointtabel.
 3. Begyndere starter altid på niveau 1.
 4. Man rykker op til næste højere niveau, når man enten
  1. kan afvikle skydningen i gennemsnit på mindre end 25 sekunder for de to/tre skydninger, i tre på hinanden følgende konkurrencer, eller
  2. scorer mindst 2.000 point i tre på hinanden følgende konkurrencer,
  3. scorer mindst 2.200 point i en konkurrence.
 5. Niveau 1 afvikles med to-hånds fatning på pistolen. Frit valg mellem to eller tre gange 500 meter løb.
 6. På niveau 3 kan der løbes to eller tre gange 500 meter, eller tre gange 1.000 meter. Jo længere distance, jo flere point kan opnås. Der kan skydes med to-hånds fatning, hvis man løber 2 gange 500 meter – ellers en-håndsfatning.
 7. På niveau 5 kan vælge mellem tre gange 500 eller tre gange 1.000 meter løb. Her anvendes kun en-håndsfatning.
 8. Niveau 7 følger den normale femkamp pointtabel for Combined Event.
 9. Deltager man i en klasse lavere end den man kvalificerer til, startes med 120 sekunders handicap.
 10. Deltager man to klasser lavere end den man kvalificerer til, startes med 180 sekunders handicap.

Eksempler

Når du er begynder, og f.eks. aldrig har lært at skyde med pistol, skal du starte i din første konkurrence på niveau 1 med:

–          Skydning på 10 meter
–          Gyldig træfning er ’1 eller bedre’ (se illustration nedenfor)
–          Du må holde pistolen med to hænder
–          Du kan vælge mellem at løbe to eller tre gange 500 meter
–          Din præstation bedømmes efter point-tabellen for ’K3K – 500 m’

At gyldig træfning er “1 eller bedre” betyder, at det elektroniske skydesystem er indstillet sådan, at dit skud godkendes som ’ramt’ når du bare rammer skiven indenfor 1’er ringen. På niveau 3, skal man mindst skyde en 3’er, og så fremdeles, Der er i alt tre begynderklasser op til den normale femkampskydning (“niveau 7”). Se reglerne for de forskellige klasser herunder:

K3K niveau 1

K3K klasse 3

 

K3K niveau 4

K3K klasse 7

Læs mere om femkamp: