Repræsentantskabsmøde 2012

Indlæser kort...

Dato/Tid
Dato(er) - 28 apr 2012
14:30 - 16:30

Sted
Idrættens Hus

Kategori


DMFs repræsentantskabsmøde.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning for 2011

3.Forelæggelse af regnskab for 2011

4.Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2012

5.Behandling af indkomne forslag

6.Valg af formand

7.Valg af den øvrige bestyrelse (4 medlemmer)

8.Valg af 1-4 suppleanter til bestyrelsen

9.Valg af 1 medlem samt 1 suppleant til amatør- og ordensudvalget

10.Valg af autoriseret – registreret revisor

11.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

12.Eventuelt