Generalforsamling 2016

Indlæser kort...

Dato/Tid
Dato(er) - 23 apr 2016
14:00 - 16:00

Sted
Idrættens Hus

Kategori


Årets generalforsamling i Danmarks Moderne Femkampforbund afholdes den 23. april 2016 i Idrættens Hus, Fællessekretariatet. Mødet starter kl. 14:00. Adresserede klubber samt kontaktpersoner bedes videreformidle indkaldelsen til interesserede.

Forslag til dagsorden kan indsendes til undertegnede på denne e-mail adresse indtil lørdag d. 9. april. Endelig dagsorden samt yderligere dokumentation vil blive udsendt pr. e-mail d. 16. april.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af formand.(ulige år)
7. Valg af den øvrige bestyrelse (4 medlemmer, 2 hvert år).
8. Valg af 1 – 4 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 1 medlem samt 1 suppleant til amatør- og ordensudvalget for 3 år.
10. Valg af autoriseret/registreret revisor.
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Vel mødt!

Med venlig hilsen,
Benny Elmann-Larsen
Formand, DMF