DMF Repræsentantskabsmøde

Indlæser kort...

Dato/Tid
Dato(er) - 20 apr 2013
14:30 - 16:30

Sted
Grant Thorntons lokaler

Kategori


Repræsentantskabsmøde 2013.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2012
3. Forelæggelse af regnskab for 2012
4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2013
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af den øvrige bestyrelse (4 medlemmer)
8. Valg af 1-4 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 1 medlem samt 1 suppleant til amatør- og ordensudvalget
10. Valg af autoriseret – registreret revisor
11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt

Repræsentantskabsmøde Dagsorden 2013 med bemærkninger